×
Caesar pizzeria
logo
Luisa.YAMES

made for Caesar pizzeria

Version: 6.073

Prevádzkovateľ:

CAESAR PIZZERIA RESTAURANT s.r.o,Záhradnícka 976/ 31,SK-943 01 Štúrovo IČO: 46655760 DIČ: 2023508058

Prevádzka:
Petőfiho 65,SK-943 01 Štúrovo

Telefón: 0905 887 520, 036/751 12 00

Internet: www.caesarpizzeria.sk